HANDLA OM

Fordonsidentifiering till delnätsäkerhet "plattformen" | Noggrann data - Omfattande sökning

Den största smärtområdet för någon eftermarknadssleverantörsleverantör i Europa är Accurate Vehicle Identification - vilket inte leder till så mycket som 33% delar noggrannhet - vilket innebär hög kostnad på avkastning och ersättning. VIS bemyndigar säljare att korrekt identifiera fordon som möjliggör exakt identifiering av delar - upp till 90% noggrannhet.

Fordonsidentifieringssystem (VIS)

VIN Precis Vehicle Identification System med utökad information om fordonet inklusive K-typ och HSN-TSN-kartläggning och detaljerad utrustningskod

Delar Data Curation Service (PDC)

Data Curation och förberedelser för ditt behov av exakt delinformation för tegel och klick

HUR DET FUNGERAR

VIS - Fordonsidentifieringstjänst

VIN Precise Vehicle Identification

PDC - Parts Data Curation Service

Service för att organisera och integrera data från olika källor genom rättelse och publicering

BENEFITS

Aftermarket

Högre kundnöjdhet

Services

Noggrann fordonsinformation

Manufacturing & Sales

Ökning av produktivitetsprocessens effektivitet

Aftermarket

Minskning av kostnad på grund av minskad avkastning

Services

Optimerade datakostnader

Manufacturing & Sales

Noggrannhet för kartläggning av fordonsdelar

Aftermarket

Relevant sökning i bråkdel av sekunder

Services

Centraliserat förråd

LÖSNINGAR

Fordonsidentifiering och delar kartläggning

Delar Curation Engine med Webbutik Connector

WebShop med Parts Curation Service