ABOUT

Minska dina automationstestinsatser med upp till 80% med Gateway Test Automation Framework [GTAF] som ger ingenjörerna möjlighet att snabbt och pålitligt leverera konsekvent

Vår Gateway Test Automation Framework (GTAF) är ett resultat av vår rika branschupplevelse.

Genom att utnyttja 300+ årsår av testupplevelse sedan 1997 har vi etablerat kompetenta mjukvarutestningspraxis. Resultatet av denna djupa erfarenhet och kunskap är Gateway Test Automation Framework - GTAF. Det möjliggör snabbare tid på marknaden, reducerad kostnad och ökad testnoggrannhet. Huvudfokus ligger på att hålla driftskostnaderna under kontroll genom att utnyttja återanvändbarheten hos befintliga tekniska system.

  • Målat mot stora webbapplikationsföretag
  • Teknikoberoende, helt anpassningsbar med återanvändbara skript för automatiseringstestning
  • Hanterar 35 fälttyper och 200 + -valideringar som stöder responsiva användargränssnitt
  • Testat och testat med 15 applikationer med 4100 funktionaliteter och 20 + miljoner kodlinje över 6 teknologiplattformar
  • Används för 200 + utgåvor (under Agile-SCRUM) av produkter / applikationer
  • 4000 + defekter (95%) fångade före produktion
  • Kontakta oss för demo idag